Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Finanţarea proiectelor investiţionale

Creditele pentru scopuri investiţionale se acordă  pe termen mediu sau lung, de regulă, în tranşe, in vederea completării fondurilor de investiţii ale clienţilor: pentru achiziţii de terenuri, clădiri, utilaje, echipamente,  know-how, construcţii noi, reconstruiri sau modernizări de spaţii productive, renovări tehnice, sădirii si innoirii plantaţiilor multianuale, etc. Creditele investiţionale pot fi acordate în lei sau în valută, acceptând în calitate de garanţii diverse forme de asigurare a onorării obligaţiunilor de rambursare (ipoteca, bunuri mobile, garanţii bancare, etc.).

Banca acordă, de asemenea, credite pentru investiţii financiare, ce prevăd achiziţionarea acţiunilor şi / sau a cotelor de participaţie (cote - părţi) în  intreprinderi existente sau în proces de constituire.