Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Informaţia despre evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului

Informaţia despre evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului

2019

pdf
14.05.2019
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul
pdf
19.04.2019
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul
pdf
18.03.2019
Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul

2018

pdf
03.12.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
22.10.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
25.06.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
04.06.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
24.04.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
13.03.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
23.02.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
05.02.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
05.01.2018
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare

2017

pdf
04.12.2017
Informaţia privind evenimentele şi acţiunile care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare
pdf
09.11.2017
Substituirea Societăţii de Registru
pdf
11.05.2017
Hotărîrile Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii din 27.04.2017
pdf
10.03.2017
Convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor băncii

2016

pdf
30.12.2016
Substituirea Societăţii de Registru
pdf
11.07.2016
Comunicat privind noua emisiune de valori mobiliare
pdf
20.05.2016
Comunicat privind noua emisiune de valori mobiliare

2015

pdf
18.08.2015
Comunicat privind admiterea valorilor mobiliare emise de bancă pe piaţa reglementată