Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Monede jubiliare

Conform scrisorii nr.14013/2-212/2489 a Băncii Naţionale a Moldovei din 05 august 2011, preţul de comercializare a monedelor jubiliare şi comemorative din metale preţioase disponibile în stocurile filialelor, conform costurilor metalelor respective cotate la Bursa de metale din Londra, va fi recalculat în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Acest preţ va fi valabil pînă la următoarea recalculare. Departamentul Tezaur Vă informează privind lista monedelor aflate în stocul băncii şi preţul stabilit de BNM, valabil până în ultima zi lucrătoare a lunii aprilie 2019.
 

nr. d/o Denumirea monedelor Metalul  Nominal lei
(1 buc.)
Anul emisiei Preţ stabilit de BNM      (1 buc.)    MDL  Preţ de comercializare  (1 buc.)      MDL  Soldul disponibil pentru comercializare la data 16.04.2019
  Seria: "Evenimente istorice"
1. 1900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian Ag 100 2013 609.00 627.27 1
2. 20 de ani de la introducerea monedei nationale în Republica Moldova (bancnota) bancnota 200 2013 222.00 228.66 46
  Seria: "Personalităţi"
3. Dumitru Matcovschi – 75 de ani de la naştere  Ag 100 2014 342.00 352.26 4
4. Alexandru Plămădeală – 125 de ani de la naştere Ag 50 2013 310.00 319.30 2
5. Andrei Lupan - 100 de ani de la naştere  Ag 50 2012 331.00 340.93 1
  Seria: "Femei celebre"
6. Ada Zevin - 100 de ani de la naştere Ag 50 2018 494.00 508.82 5
  Seria: "Aleea clasicilor din grădina publică "Ştefan cel Mare şi Sfînt" din mun. Chişinău"
7. Ion Creangă Ag 50 2012 327.00 336.81 8
  Seria: "Sărbătorile, Cultura, Tradiţiile Moldovei"
8. Pluguşorul Ag 50 2013 367.00 378.01 6
9. Guguţă - personaj literar din creaţia lui Spiridon Vangheli Ag 100 2013 346.00 356.38 2
10. Mioriţa - 160 de ani de la publicarea baladei Ag 50 2012 370.00 381.10 1
  Seria: Cartea Roşie a Republicii Moldova 
11. Lebăda cucuiată Ag 50 2013 367.00 378.01 2
12. Libelula Mercuriu Ag 50 2013 367.00 378.01 28
  Seria: "Locaşuri sfinte"
13. Biserica Măzărache din Chişinău Ag 50 2012 371.00 382.13 2
  Seria “Mănăstirile Moldovei”
14. Mănăstirea Ţipova Ag 50 2013 367.00 378.01 3
15. Mănăstirea Butuceni Ag 50 2012 370.00 381.10 3
  Set de monetărie
16. Set cu monede metalice aflate în circulaţie cu valoarea nominală de 1,2,5 şi 10   36 2019 135.00 139.05 165