Maib explică: Ce trebuie să conțină o procură pentru reprezentarea ta la bancă

Chiar dacă o bună parte dintre operațiunile bancare efectuate la maib sunt deja disponibile pe online, există proceduri care, din motive de securitate, trebuie să fie efectuate și confirmate personal de către deținătorul cardului sau contului.

Așadar, ce poți să faci dacă vrei să-ți administrezi conturile, să iei cardul nou emis de bancă sau să depui și retragi bani din conturi, însă nu o poți face de sine stătător sau te afli peste hotarele țării? 

Într-o astfel de situație, poți recurge la întocmirea unei procuri -  împuternicirea legalizată care oferă dreptul altei persoane de a acționa în numele tău.

Iată de ce ar trebui să ții cont la întocmirea procurii pentru reprezentarea ta la bancă:

  1. Procurile prezentate la bancă trebuie să fie autentificate notarial. Sunt admisibile și procurile autentificate de oficiile consulare sau misiunile diplomatice ale Republicii Moldova.
  2. În procură trebuie să fie indicată obligatoriu data întocmirii ei. Dacă nu este indicată data întocmirii, procura este nulă, iar banca nu o va accepta. Dacă în procură nu este indicat termenul de valabilitate, aceasta va fi valabilă pe un termen de 3 ani din data întocmirii.
  3. În procură se vor specifica clar și explicit împuternicirile oferite Reprezentantului, de exemplu: reprezentarea la bancă în vederea efectuării operațiunilor de deschidere/închidere cont bancar, administrare conturi, depunere/retragere numerar din conturi, transfer bancar, actualizarea datelor de identificare sau alte operațiuni. În cazul cardurilor de plată, banca va admite reprezentarea clientului în bază de procură dacă în procură vor fi indicate expres împuterniciri precum: de a depune cererea de emitere/reemitere a cardului/cardurilor, de a ridica de la bancă cardul/cardurile și codul PIN sau de blocare/deblocare a cardului/cardurilor. 
  4. Procurile întocmite în alte țări trebuie să fie prezentate băncii în forma stabilită pentru a fi recunoscute în Republica Moldova: recunoaștere, apostilă sau supralegalizare. Totodată, dacă procura este întocmită în altă limbă decât cea română, la cererea băncii, aceasta va fi tradusă în limba română. Traducerea trebuie să fie realizată de către un traducător autorizat în Republica Moldova, semnătura căruia va fi confirmată de un notar din țară.

Este important să știi că nu se acceptă schimbarea numărului de telefon sau a adresei de email ale clientului de către o persoană împuternicită.

De asemenea, persoana împuternicită prin procură trebuie să prezinte băncii de fiecare dată originalul procurii. Originalul procurii se restituie persoanei împuternicite.

Un alt lucru important este faptul că, adițional procurii, trebuie să prezinți băncii o copie legalizată a buletinului tău autentificată notarial.

Tu ai avut vreodată necesitatea de a întocmi o procură pentru a fi prezentată la bancă?

Acest site folosește cookies. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Ok